logo
Logo Gardoné B.V.

TMA


TMA staat voor Talenten Motivatie Analyse. Een mooi instrument dat wij in diverse situaties inzetten. Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt. Vanuit dit uitgangspunt zet de TMA Talentenanalyse de kandidaat centraal en op de troon die hem past.

De TMA talentenanalyse maakt het mogelijk een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden te maken.

Doeleinden
De TMA talentenanalyse wordt toegepast voor:

  • Ontwikkeling van mensen
  • Werving & selectie
  • Mobiliteit
  • Beroepskeuzevraagstukken
  • Reïntegratievraagstukken

Hoe werkt de Talenten Motivatie Analyse?
De TMA is gebaseerd op een uitgebreide vragenlijst die je thuis achter de computer (1,5 uur) invult. Op grond van deze analyse worden 22 drijfveren en 44 talenten in kaart gebracht en beschreven in een rapport. Daarna volgt een verdiepend coachgesprek om de resultaten te duiden en betekenis te geven in het licht van je vraagstelling.

De TMA is een onderdeel van de TMA-methode. Aanvullende online assessmentinstrumenten zijn:

  • een beroepskeuzetest
  • een capaciteitentest

Voor meer informatie neem contact op met Angelique Nijssen: angelique@revitage.nl of bel 06-832 137 78