logo
Logo Gardoné B.V.

Loopbaanadvies

Revitage beweegt Talent! Iedereen heeft talenten, maar of het potentieel op een juiste manier ingezet wordt is de vraag. Loopbaanadvies helpt hierbij. Wij kennen de volgende vormen:

Coaching van talenten: Het coachen van getalenteerde medewerkers richt zich op het zichtbaar en hanteerbaar maken van de beschikbare talenten. Door de doelen in het coachingstraject af te stemmen op de ontwikkeling van voor het bedrijf relevante competenties wordt een optimaal resultaat voor de organisatie behaald. Talenten groeien als het ware met de strategische ontwikkeling van de organisatie mee. Te nemen stappen zijn:
1. Oriëntatie op strategische doelen
2. TMA Analyse
3. Persoonlijk ontwikkelplan (POP)
4. Coaching

Loopbaancoaching: Coaching gericht op mensen met loopbaanvragen. Dit kan uiteenlopen van het ontdekken van talenten en ontwikkelen van individuele competenties tot talentontwikkeling voor een succesvolle invulling van een (nieuwe) functie.

Van werk naar werk: Intensief programma met als doel medewerkers te helpen bij het vinden van een passende functie bij een andere werkgever. Dit kan het geval zijn bij een reorganisatie, onoverbrugbare meningsverschillen of bij veranderde functie-eisen waar een medewerker niet meer aan kan voldoen. De medewerker krijgt actieve ondersteuning, bestaande uit adviezen en begeleiding die ertoe leiden dat een uitzichtloze situatie plaats maakt voor nieuw perspectief.

Indien gewenst maken wij gebruik van diverse HR instrumenten, zoals de TMA Analyse.

Voor meer informatie neem contact op met Angelique Nijssen: angelique@revitage.nl of bel 06-832 137 78